Kansainvälinen savusaunaklubi ry

Liity jäseneksi

Liity osaksi savusaunaperhettä!

Liity jäseneksi

Jäsenmaksu 26€ ja liittymismaksu 30€. Valitse mitkä maksut haluat suorittaa, jonka jälkeen voit maksaa ne kätevästi verkkokaupassa.

Jäsenyys ja vuosimaksut

26,00 82,00 

Tuotetunnus (SKU): Jäsenyys Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,

Lisätiedot

Liittymismaksu

Liityn jäseneksi nyt, Olen jo jäsen

Vuosimaksu

1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta

Ota yhteyttä

  JOHTOKUNTA

  Mika Uronen
  Puheenjohtaja

  puheenjohtaja@savusauna.fi
  +358 45 141 5752

  Jarmo Estama
  Varapuheenjohtaja
  Rahastonhoitaja

  Janne Bergman
  Sihteeri

   

  Ilkka Hietaniemi
  Jäsen

   

  Joni Härkönen
  Jäsen

  Jouni Siltanen
  Jäsen

  Sami Kauhanen
  Jäsen

  Yhdistyksen tilinumero:

  Nordea FI22 1277 3000 1159 05

  Verkkolaskutusosoite:
  OVT tunnus:
  003729478999
  Välittäjän tunnus: 003721291126 MAVENTA tai DABAFIHH

  Yhdistyksen säännöt

  1. NIMI JA KOTIPAIKKA

  Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen Savusaunaklubi – The International Smoke Sauna Club ry.

  Sen Kotipaikka on Tampere.

   

  2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

  Yhdistyksen tarkoituksena on elvyttää alkuperäinen suomalainen savusaunaperinne ja tehdä se tunnetuksi kaikkialla, pyrkiä säilyttämään savusaunan alkuperäisyys myös nykymaailman oloissa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa neuvoja savusaunan rakenteellisissa ja paloturvallisuuteen sekä saunomiskulttuuriin liittyvissä kysymyksissä, ottaa yhteyksiä savusaunasta kiinnostuneisiin henkilöihin ja, järjestää matkoja jäsenilleen, savusaunailtoja, retkiä, juhlia ja muita samantapaisia savusauna-aiheisia tilaisuuksia.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä saatuaan asianomaisen luvan järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa sekä asiaan liittyvää kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

   

  3. JÄSENET

  Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat sen perustamiskokouksessa jäseniksi liittyneet henkilöt sekä yhdistyksen johtokunnan jäseniksi hyväksymät henkilöt. Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannattajajäseneksi pääsee minkä maan kansalainen tahansa tahi oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka johtokunta hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

   

  4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen presidentille taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

  Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on ollut yhdistyksen periaatteiden vastaista tai joka on laiminlyönyt jäsenyyden edellyttämiä velvoitteita.

   

  5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

  Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- ja jäsenmaksuja.

   

  6. HALLINTO

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen kalenterivuodeksi valitsema puheenjohtaja ja kalenterivuodeksi valitsemat kuusi (6)  jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviinsä.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai ja kolme (3) muuta sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaleissa kuitenkin arpa.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun enemmistö hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

   

  7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai johtokunnan nimeämä henkilö yksin.

   

  8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

   

  9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuun aikana.

  Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä marras- joulukuun aikana.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. kokous on kutsuttava kokoon neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

  Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus erääntyneen jäsenmaksun maksaneilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä ja kunniajäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa arpa.

   

  10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle, tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

   

  11. VUOSIKOKOUKSET

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  4. Esitellään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

  5. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi.

  6. Valitaan hallituksen jäsenet.

  7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä

  8. Käsitellään hallituksen sekä yksityisten jäsenten esittämät asiat johtokunnan lausunnon seuraamina

   

  12. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

  Näiden sääntöjen muutosehdotukset voivat tulla käsitellyiksi ainoastaan vuosikokouksessa tai erikseen sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa ja hyväksytään ehdotus, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

   

  13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

  Jos yhdistys purkaantuu sen omaisuus luovutetaan purkamisesta päättävän vuosikokouksen päätöksellä jollekin oikeustoimikelpoiselle suomalaiselle saunakulttuuria edistävälle yhdistykselle.