Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Kansainvälisen Savusaunaklubin syyskokous pidettiin koronasyksyn keskellä 22.11.2020 Siivikkalan saunalla. Koronatilanteesta huolimatta kokoukseen osallistui 27 yhdistyksen jäsentä. Jo vakiintuneeseen tapaan tarjolla oli kokouspaketti – yhteiskuljetus, ruokailu ja saunominen – ja jäsenistöä olikin mukavasti pohjustamassa kokouksen asioita jo bussikuljetuksessa joka lähti Pyynimintorilta. Kokousruokailu hoidettiin yhdistyksen omin voimin, kiitos Mika Manninen, ja runsaista kehuista päätellen keittiön antimet kelpasi kokousväelle!

Varsinaisen kokous eteni jo tuttuun tapaan puheenjohtaja Lindellin johtaessa puhetta. Yhdistyksen johtokunnassa tapahtui henkilövaihdoksia Lassi Vuorenojan jäädessä pois ja Jere Simolan tullessa nimitetyksi uudeksi jäseneksi. Kiitokset Lassille yhdistyksen eteen tehdystä työstä ja tervetuloa Jere!

Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuja päätettiin muuttaa siten, että vuonna 2021 liittymismaksu on 30 euroa ja jäsenmaksu 26 euroa. Nykyiset hinnat ovat siis voimassa vielä kahden viikon ajan, joten tämän vuoden puolella jäseneksi liittyvät voivat säästää liittyessään pikaisesti.

Kokouksessa Kansainvälinen Savusaunaklubi luovutti standaarin yhdistyksen 30 –vuotisen historian kunniaksi seuraaville yhdistyksen jäsenille: Olavi Poutanen,  Pentti Hakala, Markku Silander, Jarmo Puntalo, Pekka Niemelä, Antti Paajanen,  Juha Telkkinen,  Harri Kallio, Pentti Tuohimaa, Kari Pirhonen, Jorma Markkula, Jorma Sannisto ja Kari Pirhonen.

Puheenjohtaja Matti Lindell esitteli ensi kesälle suunniteltua saunatapahtumaa Nokialla. Alustavia keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty ja suunnitelmat tarkentuvat talven aikana, varaa jo kalenteristasi 12-13.6.2021 tätä varten ja seuraa yhdistyksen tiedottamista facebooksissa ja sähköpostissa.

Sami Kauhanen esitteli yhdistyksen oman savusaunahankkeen tilannetta. Pirkkalan kunnan kanssa on solmittu vuokrasopimus rakennuspaikasta v.2019. Hankkeelle on saatu Pirkkalan kunnan kaavoituksesta suunnittelutarveratkaisupäätös toukokuussa 2020 ja hankkeen kokonaislaajuudeksi on määritelty siinä maksimissaan 150 kem2. Kokoushetkellä hankkeen rakennuslupaprosessi on aloitettu lupapisteessä. Hankkeen toteutussuunnittelu ja täsmennetty kustannuslaskenta saadaan kuluvan talven aikana. 

Mikko Sinkkonen kertoi yhdistyksen Jämsän saunakylän kummisaunan tilanteesta. Kehikko siirretään lopulliselle paikalleen kuluvan talven aikana. Keväällä ja kesällä 2021 Jämsässä tarvitaan talkooapua saunan toimintakuntoon saattamisessa ja tästä yhdistys tulee viestittämään jäsenilleen.

Puheenjohtaja Lindell esitteli saunamatkojen järjestämistä koskevia suunnitelmia. Alustavia kyselyitä on tehty mutta seuraamme edelleen covid-19 tilanteen kehittymistä ja viestitämme asiasta kun matkojen järjestäminen on taas mahdollista.

Yhdistys on mukana Tampereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihankkeessa.

Jäsenvastaava Olkinuora muistutti jäsenistöä yhteystietojen päivittämisestä yhdistyksen jäsenrekisteriin:  hannu.olkinuora@gmail.com / 040 829 4850.

 

Saunominen valittu ensimmäisenä suomalaisena perinteenä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Unesco (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) on 17.12.2020 päättänyt lisätä saunomisen Suomesta ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloonsa (https://ich.unesco.org/en/lists). Saunominen on ensimmäinen Suomesta tähän luetteloon  otettu perinne.

Nyt onnistuneeseen lopputulokseen päässyt Saunominen Unescoon-hanke on saanut alkunsa jo vuosia sitten suomalaisten sauna-aktiivien innostuksesta saada saunominen osaksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälistä luetteloa. Saunominen Unescoon -hankkeen tavoitteena on ollut vaalia saunaperinteen jatkuvuutta, vahvistaa saunakulttuurin elinvoimaa ja nostaa esiin suomalaisen saunakulttuurin merkityksellisyyttä.

Kun Suomi vuonna 2013 allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen sisältävän yleissopimuksen, voitiin ryhtyä käytännön toimiin. Tie oli kuitenkin pitkä, sillä esitystä ei voitu esim.  tehdä ennen kuin Suomeen oli saatu Elävän perinnön kansallinen luettelo (https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/). Unescon suuntaan asioi Suomen valtio, jota tässä asiassa edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Viranomaistoimijana on Museovirasto. Viranomaiset ja saunayhteisöjen edustajat ovat toimineet läheisessä yhteistyössä. Kaikkiaan hakemuksen teko kesti 10 kuukautta. Unescoon hakemus lähetettiin maaliskuussa 2019.  

Suomen Saunaseura on toiminut hankkeessa aktiivisesti lähtien saunomisen saamisesta Elävän perinnön wikiluetteloon ja Unesco-hakemuksen laatimiseen. Saunaseura on koonnut suomalaiset saunatoimijat yhteen suomalaisen sauna-aatteen ja suomalaisen saunakulttuurin edistämiseksi. Pääsy osaksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa on osoitus suomalaisen saunakulttuurin elinvoimaisuudesta, mutta myös suomalaisen saunayhteisön voimasta saada aikaan merkittäviä ponnistuksia yhdessä. Mukana Unesco-hankkeen toteuttamisessa on ollut 25 saunatoimijaa eri puolilta Suomea.  

Suomalaisille sauna on ollut ja on edelleen pyhä paikka. Tänä päivänä sauna on hektisessä maailmassa paikka pestä pois kiire ja arki niin henkisesti kuin fyysisesti. Unescon luetteloon pääsy turvaa osaltaan tämän meille niin rakkaan paikan säilymisen maailman muutoksissa ja antaa koko maailmalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen saunakulttuuriin. Eikä saunan osuutta Suomen paikkaan maailman onnellisimpana maana tule myöskään väheksyä.

Saunominen on osa suomalaista kulttuuria myös löylyhuoneiden ulkopuolella: runot, laulut ja leikit ovat vieneet suullisesti sanaa saunasta eteenpäin sukupolvien ajan. Pelkän saunatilan lisäksi löylyt ovat luoneet meille suomalaisilla ainutlaatuisen tapakulttuurin ja elämisen tavan, johon sauna liittyy pelkkää peseytymistä suurempana voimana. Saunassa on synnytty, puitu elämän menoa ja pesty rakkaimmat viimeiselle matkalle. Suomen Saunaseura onkin vuosittain halunnut tukea saunakulttuuriin liittyviä hankkeita avustuksin. 

Suomi allekirjoitti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen sisältävän yleissopimuksen vuonna 2013. Sopimuksella edistetään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja tehdään ihmisten, yhteisöjen tai ryhmien erilaisia kulttuuriperinteitä näkyväksi. Saunakulttuuria Suomessa suojelevat paikalliset saunayhteisöt. Työn tuoksi  on perustettu Saunarinki-niminen saunatoimijoista koostuva verkosto, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki saunayhteisöt eri puolilta Suomea.  

Lisätietoja Ritva Ohmeroluoma, Suomen Saunaseura & Saunarinki, ritvaohmeroluoma(at)gmail.com. p. +358 400 109 021

Sauna Unescoon-hankkeessa mukana ovat olleet seuraavat tahot;

Suomen Saunaseura, Alisniemen sauna, Nokia, Helsinginniemen Heitto ry, Hyvinkään Löylynlyömät, Imatran Talviuimarit ry, Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, Kansainvälinen Saunaliitto (ISA), Kansainvälinen Savusaunaklubi ry, Lauhanvuoren perinne ry, Löylyveljet ry, Oulun Rantasaunaseura ry, Paimion Saunaryhmä, Pispalan saunayhdistys ry – Rajaportin Sauna, Polarin Saunakerho ry,  Polyteknikkojen Saunaseura ry, Saimaan Saunaseura ry, Sauna Arla perinneyhdistys ry, Sauna from Finland ry, Saunahermannin Ystävät ry, Saunamestari Kilta ry, Saunaseura Kipakka ry, Saunaseura Kuuma ry, Saunaseura Löylynlyöjät ry, Saunaseura SaunaMafia ry, Saunaseura Vastaisku ry, Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Sompasaunaseura ry, Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry, Suomen Saunakulttuuri ry, Suomen Saunaseura ry, Taivaannaula ry, Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Yläkaupungin Saunaseura, Elämysten ja Ystävyyden kartano, Forum Hoitosauna, Herrankukkaro Oy, Lappeenrannan kaupunki, Saunat.co, Saunat.fi, Saunaterapia.com, Saunologia.fi, Sisu savusauna, Travellamo ja Villa Furuvik.