TERVETULOA KANSAINVÄLISEN SAVUSAUNAKLUBI RY:N KOTISIVUILLE!

The International Smoke Sauna Club est. 1990
Liity Jäseneksi

TOIMINTA

Klubin tärkeimmäksi tehtäväksi on määritelty suomalaisten perehdyttäminen esi-isiemme alkuperäiseen ja tuhansien vuosien aikana kehittämään saunomistapaan, joka on terveellinen, rentouttava ja ylivertainen.

Klubi opastaa paloturvallisen, toimivan ja ympäristöön sulautuvan savusaunan tekoon ja käyttöön. Klubi levittää muiden saunaseurojen tuella alkuperäistä savusaunakulttuuria myös ulkomaille. Kansainvälisiä savusaunakontakteja luodaan esimerkiksi järjestämällä jäsenistölle saunaretkiä ulkomailla sijaitseviin savusaunakohteisiin.

Pyynnöstä tutkimme savusaunoja ja annamme tarpeellista opastusta, jotta jokainen savusaunan omistaja saisi saunomisesta terveellisen ja rentouttavan elämyksen sekä mahdollisimman suuren nautinnon

TAVOITTEET

Sauna ja erityisesti savusauna on vahva osa suomalaisuutta ja siten osa kansallisesti tärkeää kulttuuriperintöä. Savusaunakulttuuri on elpymässä, mutta vaatii edelleen puolestapuhujia, opastusta, tapahtumia, saunan rakentajia ja saunojia. Kansainvälinen Savusaunaklubi pitää muun muassa tärkeänä, että ’Saunakulttuuri Suomessa’ lisätään Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. Tällä merkinnällä myös savusaunakulttuuri saisi ansaitsemansa tunnustuksen osana aineetonta kulttuuriperintöä.

Saunarauhan julistus

Tänäkin vuonna itse kullakin olkoon oikeus saunoa rauhassa mielisaunassaan.
Saunaan älköön kukaan tulko miekka sojossa, vaan paljaaksi riisuutuneena, iloisesti hymyillen käsi ojossa.
Torat, riidat ja kännykät jätettäköön kuuloetäisyyttä kauemmas saunasta. Saunaan älköön tulko rietas ajatus, kateus eikä kostonhimo.
Suvaitsevaisuus ja avoin mieli ovat tervetulleita.
Mistään ei ole niin hyvä mennä kuin lämmitetyn saunan ovesta.
Suokaamme tänäkin vuonna toisillemme ja itsellemme saunarauha!

Saunarahu tähendab, et

Igaühel on õigus käia oma lemmik saunas.
Sauna minnakse rahulikul meele ja sõbralikult.
Sauna ukset aha jäätakse pahameel, mured, vaidlused ja mobla.
Kadedus ja hämarad mõttet asendugu tolerantsuse ja avameelsusega.
Puhtaks saab ihu ja hing.

Deklaration av saunafrid innebär att

Envar må ha rätt till bada i sinfavoritsauna.
Envar må stiga in i saunan med öppet sinnelag.
Ingen må komma dit med utsträckt svärd – utan avklädd med handen utsträckt. Gräl, trätor och mobiltelefoner må lämnas utanför hörhåll från saunan.
Inge någon betänklig tanke, avund eller hämdlust må träda in i saunan; tolerans och glädje är välkommet.

Declaration for sauna Peace

Everyone may have the right to bath in his / in her favorite sauna.
All sauna bathers may come in to the sauna friendly-minded.
Disagreements, quarrels and the mobile phones shall be left out side ear-shot.
Any impure thought, envy or vengefulness may not enter the sauna; tolerance and open mind are welcome.

Deklaration des Saunafriedens voraussetzt das

Ein jeder ist berechtigt in seiner Lieblingssauna zu baden.
Ein jeder guten Mutes in die Sauna hineintritt.
Streitigkeiten, Zänkereien und Mobiletelefone ausserhalb der Hörweite verlassen werden.
Kein bedänklicher Gedange, keine Eifersucht oder keine Rachgier in die Sauna geht; Toleranz und Freude ist willkommen.

Декларация о Сауне Мира

Деклация Мирная Сауна предполагает.
каждый посетитедь может принять душ в своей понравившейся сауне
Вне сауны оставьте, пожалуйста, разногласия и мобилные елефоны; открытость, толератность, дружелюбие и позитивный настрой всех
Посетителей сауны только приветствуются!
Ничто так не придает сил как сауна. Так давайте же насладимся мириой атмосферой сауиы!

Декларація миру про сауну

Miжнaнроднa дeклaрaцiя дaнного спoкоюю
Кожен мае право знаходитисЬ в йог/ii улюбленій бані
Всі відвідувачі бані повинні приходити с дружнім настроім
Суперечки та сварки повинні бути залишені за межами, а телефони поза зоною чутності
Не пристойним думкам, заздрощам і мстивості, не місце в бані
Терпіння та здоровий глузд-вітаеться!

Tarptautinë pirties taikos dekleracija

Kiekvienas turi teisæ praustis savo pemëgtoje pirtyje
Visi pirties lankytojai á pirtá turi ateiti draugiskai nusiteikæ
Nesutarimai, ginèai ir mobilûs telefonai turi bûti palikti uþ pirties ribø
Bet kokia neðvanki mintis, pavydas ar keroðas negali perþengti pirties slenksèio
Tolerencija ir atvirumas yra laukiami pirtye

Saunarauhajjulistus

Olokoon jokkaisella ihimisellä tänäkiv vuonna oikeus ja rääpy saunua semmosesa saunasa mikä on sille itelleen passeli.
Kukkaan ei saa ikkiin tulla saunaan änkyröimään, vaan tuu höölinä hymmyillen ja kättäs ojentaen.
Kaikenlainen ilikiä aijjeeraus pois, kännykkäski jätä kauas ihimisten korvia vihlomasta.
Älä nä aattele mittään rivua ja hävitöntä äläkä nä oo katteelline ekkä kostonhimone.
Suvatte ja oo looteri ja oo auvvoimella miellellä.
Mistää ei oo nii hyvä kulukia ku lämmitety saunan ovesta.
Annetaampa tänäkiv vuona itele ja toisillekki saunomiserrauha.

Saunarauha

Annettakkon tänäki vuan ite kunki saunot kaikes raohas semses saunas, mist eniten tykkä.
Älkkänkä vaan kukkan tulkka saunaha miek sojos, vaa ilkimulki, ilosest suu virnes ja kät antamas.
Kaikenkaltase sanomise, riira ja kännykä jätetä niin kauas ulkopuolel, etei niitten prätinä voi sauhahas saak kuulla.
Älkkös kukka ottako saunaha fölihis rietast ajatust, katteut taik kostamise meininkki.
Suvattevaisuus ja avonaine miäl ovat tervetullui.
Ei mistä ol nii luonnikast men ikä lämmitety sauna ovest.
Nii, et suarast ny vaan tänäki vuan ittelles ja toisillekki saunomise raoha.

LIITY JÄSENEKSI!

yHTEYSTIEDOT

PUHELIN

+358 400573545

OSOITE

C/o Matti Lindell
Rajaportinkatu 5 A
33250 Tampere