Kiuaskivien latominen/ stones

                                                             
 Pentti Tuohimaa


Suurimmat kiuaskivet tulevat alimpaan kerrokseen. Jos tarvitaan kestäviä kiviä, niin alimpaan kerrokseen pyöreät Kerkes-kivet ovat suositeltavia (www.kerkes.fi), muuten myllytettyjä, pyöristettyjä, ei-räjäytettyjä oliviini-diabaasikiviä. Keraamisten Kerkes-kivien etuna on kestävyys ja lähes olematon lämpölaajeneminen. Lämpölaajenemisen kiuasta rikkova vaikutus on voimakkain alimpien suurten kivien tasossa.

Kivet ladotaan siten, että tulikanavat pysyvät mahdollisimman avoimina, mutta ne eivät muodosta suoraa avointa putkea pintaa kohti, vaan palokaasut joutuvat kiertelemään, jolloin lämmön luovutus maksimoituu.

Pyöristettyjä (ei siis lohkottuja) kiviä ladotaan kerroksittain kokoa pienentäen, kunnes liekit eivät enää pääse läpi. Tällöin kivikerroksen paksuus on 30-50 cm, joskus tarviaan tätäkin paksumpi kerros. Kivikerroksen paksuudella voidaan optimoida lämmitysaika ja tarvittava saunomisaika.

Yleisohje kivien määrästä: kivien määrä tilavuutena on 1/100 saunan kuutiotilavuudesta. Käytännössä kiviä ladotaan reilu 10 litran ämpärillinen saunan kuutiotilavuutta kohden aina kuitenkin niin paljon, että liekit eivät pääse lävitse. 

Pentti Tuohimaa 21.12.2010 

Savusaunan kivien ladonta 

Nämä ohjeet on tarkoitettu erityisesti ”turbomallisen” kiukaan (kts kuvat) kivien ladontaan. Koska holvitulitiilistä muodostuu kupera kupoli, jonka laidoille tulevat noin 70 asteen kulmat, joissa kivien paisumisesta johtuvat jännitykset olisivat suuret, ellei sitä kivien laadulla ja ladonnalla vähennetä. Kulma tulee siksi näin pieneksi, että tulitiilen ja punatiilen väliin tuleva palovilla on syytä peittää paksuhkolla rosterilevyllä, jottei löylyvesi kastele villaa.
  1. Asettele ensin lieriöitä holvin aukkojen kohdalle (kuva).
  2. Asettele 8 cm pyöreitä Kerkes keraamisia kiviä ensimmäinen kerros (Kuva)
  3. Asettele 6 cm pyöreitä Kerkes keraamisia kiviä toinen kerros.
  4. Asettele ”Hyvät Löylyt” myllytettyjä pyöristettyjä kiviä tai mustia pyöreitä rantakiviä niin monta kerrosta, että liekit eivät tule läpi (kuva)