Kevätkokous 2011

  

Kevätkokouspöytäkirja

  

Aika:             20.3.2011 klo 13.02 – 13.58

 

Paikka:          Ahjolan kansaopisto

 

Läsnä:           Kokouksessa oli edustettuna 21 jäsentä (Liite).

 

1.                  Seppo Leskinen avasi kokouksen todeten sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2.                  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Leskinen  ja sihteeriksi Lassi Vuorenoja, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Lauri Salminen ja Marinka Mäkelä

 

                  3.           Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite).

 

                  4.            Seppo Leskinen  esitti suullisen toimintakertomuksen , jossa hän kertoi Tverin Karjalan sekä Saarenmaan savusaunaretkestä. Toimintakertomuksessaan hän myös puhui Astamesssuista ja saunafestivaaleista Ikaalisissa. Todettiin myös yhdistyksen pyrkivän järjestämään savusaunaretkiä myös tulevaisuudessa. Syyskokous 2011 järjestettäneen Rudolfin keitaalla. Kokous hyväksyi Sepon toimintakertomuksen

 

5.                  Seppo Leskinen esitteli tilinpäätöksen (liite) ja kuultiin  tilintarkastajien lausunto (liite) .Tilinpäätöksessä todettiin olevan väärä päivämäärä. Kokousväki päätti tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

                   6.                     Puheenjohtaja päätti kokouksen.

    

Pöytäkirjan vakuudeksi

  

                                                                 Lassi Vuorenoja

                                                                 Sihteeri

  

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaisesti laadituksi.

    

Lauri Salminen                                        Marinka Mäkelä

Pöytäkirjantarkastaja                               Pöytäkirjantarkastaja