Syyskokous 2012Kansainvälinen savusaunaklubi
Tampere http://www.savusauna.fi/                                        Varsinainen syyskokous                                            Aika:          6.12.2012  Paikka:       Rudolfin keidas Sastamala  Läsnä:        osanottajaluettelo liitteenä

1.    Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kansainvälisen savusaunaklubi ry:n puheenjohtaja Seppo Leskinen avasi kokouksen klo 13.11. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.    Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leskinen, sihteeriksi Lassi Vuorenoja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kari Kinos ja Antti Kinos.

 

3.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen esittämä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Käydyn keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
   Yhdistyksen jäsenet toivoivat johtokunnan toimittavan etukäteen jäsenille ennen syyskokousta toimintasuunnitelman ja budjetin. Jorma Markkulalla on tiedossa männyn kaatotyö Ypäjällä, josta männystä sitten saataisiin tehtyä pillunpäreitä jäsenten tarpeisiin. Jorma Markkula nimitettiin pillunpärevaltuutetuksi

Keskusteltiin tuloista ja menoista. Antti Paajanen valotti kokoukselle budjetin saloja. Keskustelun päätteeksi tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin äänestyksen jälkeen säilyttää entisen suuruisena eli liittymismaksu on 22 euroa ja jäsenmaksu 21 euroa. Pekka Niemelä ehdotti korotusta jäsen- ja liittymismaksuihin ( 24 ; 25 euroa) Hannu Rasin tukiessa ehdotusta. Asiasta äänestettiin ja korotukset tulivat hylätyiksi (äänet 15 – 11 ). Kari Kinos kiinnitti huomiota siihen että korotusesityksen tekijä oli hallituksessa ja puheenjohtaja esitti kuitenkin hallituksen kantana entisiä maksuja.

Käyty keskustelu oli varsin vilkasta.

5.    Valitaan vuodelle 2013 johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan klubi-isännäksi

Kokous valitsi yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Seppo Leskisen

6.    Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Pekka Niemelä
ja Pentti Hakala

varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka Niemelä varalle Kirsti Niemelä
ja Pentti Hakala varalle Kalervo Saarinen.

7.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Nykyiset tilintarkastajat ovat Eila Sihvonen ja Marinka Mäkelä ja varalla Riku Sallinen ja Allan Vuorinen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kari Kinos ja Aninka Lumme ja varahenkilöiksi Riku Sallinen ja Allan Vuorinen.

8.    Käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämät asiat johtokunnan lausunnon seuraamina

Klubi-isäntä kertoi klubin pyrkivän saamaan käyttöön Tampereen kaupungin Peltomäen retkeilyalueen savusaunan. Tästä asiasta ovat neuvottelut kesken ja Seppo Leskinen kertoi seuraavana tiistaina olevan edessä käynnin Peltomäessä kaupungin virkamiesten kanssa.
Kari Kinos pyysi työjärjestyspuheenvuoron ja totesi Antti Kinoksen olevan esteellinen toiminnantarkastajan tehtävään koska Antti on Mikko Auvisen varamies.
Kokous päätti sitten valita Antti Kinoksen tilalle Aninka Lumpeen toiminnantarkastajaksi.

9.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi klo 13.59

 Vakuudeksi Sihteeri                         Lassi Vuorenoja  

Liitteet

1)   Kokouksen osallistujalista  2)    Esityslista                         3)   Toimintasuunnitelma vuodelle 2013  4)     Talousarvio vuodelle 2013                                                                  Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan                  ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.     
                                                                                                       
Antti Kinos                                                         Kari Kinos