Kevätkokous 2009 ja Vuosikertomus 2008

 Kevätkokous 2009 ja Vuosikertomus 2008

                                                                                                  

Kevätkokouspöytäkirja

  

Aika: 22.3.2009 klo 1400 - 1435

 

Paikka: Ahjola

 

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 23 jäsentä (Liite).

 
1. Pentti Tuohimaa avasi kokouksen todeten sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Sandelin ja sihteeriksi Jukka Sauro, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Silander ja Tarmo Virtanen.

 

3.Kokouksen työjärjestykseen lisättiin kohdaksi 6 ”Muut asiat” (ei voi päättää) ja kohdaksi 7 ”Kokouksen päättäminen. (Liite).

 

4. Tuohimaa luki vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin päivämääräkorjauksella Tapahtumiin: ”Saunarauha julistettiin 14.6.2008 Kukkolankoskella”. (Liite).

 

5. Antti Paajanen esitteli tilinpäätöksen (Liite), kuultiin  tilintarkastajien lausunto (Liite) ja kokousväki päätti tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

6. Jorma Markkula selvitti saunarauhan julistamista yhdessä ruotsalaisten kanssa ja mahdollista nettiyhteyttä Muuramen ja Kukkolankosken välillä julistamishetkellä. Saunarauhan julistamistapahtumasta pyritään saamaan juhlava ja mediaa kiinnostava tapahtuma.

 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

   

Pöytäkirjan vakuudeksi

  

Jukka Sauro

Sihteeri

  

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaisesti laadituksi.

    

Markku Silander                                       Tarmo Virtanen

Pöytäkirjantarkastaja                                PöytäkirjantarkastajaVuosikertomus vuodelta 2008

  

Vuosi 2008 oli Kansainvälisen Savusauna-klubin seitsemäs kokonainen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys rekisteröitiin Tampereella Suomensaaressa pidetyssä kokouksessa 19.5.2000.

 

Jäsenistö

 

Vuoden 2008 lopussa yhdistyksellä oli 171 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.

Kertomusvuonna liittymismaksu oli 20 € ja jäsenmaksu 20 €.

 

Johtokunta ja tilintarkastajat

 

Johtokuntaan ovat kuuluneet:

 

Pentti Tuohimaa, puheenjohtaja

Seppo Leskinen , varajäsen Heikki Koivuniemi

Kari Tuukkanen, varajäsen Aaro Sihvo

Esko Leppäkorpi, varajäsen Erkki Haapio

Harri Kallio,  varajäsen Lauri Salminen

Pentti Hakala, varajäsen Antti Kuusisto

Jorma Sannisto, varajäsen Esko Raskila

 

Yhdistyksen ja johtokunnan sihteerinä on toiminut Jukka Sauro ja rahastonhoitajana Jorma Sannisto. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Seppo Leskinen. Leskinen on toiminut lisäksi yhdistyksen huolitsijana ja koordinaattorina ja hoitanut jäsenrekisteriä. Tiedottamisesta on vastannut puheenjohtaja Tuohimaa Leppäkorven kanssa ja nuorisoasiamiehenä on toiminut Harri Kallio. Varastonhoitajana ja mainosten hankkijana on toiminut Kari Tuukkanen. Jäsenmaksuasiat ja lehden toimittamisen on hoitanut Esko Leppäkorpi.

 

Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa ja lisäksi on pidetty kolme email-kokousta.

 

Tilintarkastajina ovat toimineet Matti Kaperi ja Pekka Niemelä ja varalla Raimo Pihkoluoma ja Marinka Mäkelä.

 

Jäsen ja tiedotustoiminta

 

Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana 14 joissa käsiteltiin yhdistyksemme tilaa ja toimintaa ja kerrottiin tiedossa olevista tulevista tapahtumista. Klubin kotisivut löytyvät osoitteessa www.savusauna.fi

   
 

Tapahtumia

 

-    Yhdistyksen syyskokous pidettiin 14.12.2008 Hämeenkyrön avantouimareiden savusaunalla. Paikalla oli 36 yhdistyksen jäsentä.

-      Saunarauha julistettiin 14.6.2008 Kukkolankoskella.

-      Osallistuttiin Ikaalisten löylynlyöjien saunafestivaaleille Ikaalisten kylpylässä 18.-20.7.2008

-       Savusaunakongressi pidettiin Kavalton tilalla Piikkiössä 17.8.2008

 

Savusaunaretket

 

Savusaunaretkiä järjestettiin 12 kertaa. Joulusauna järjestettiin Hämeenkyrön avantouimareiden savusaunalla syyskokouksen yhteydessä 14.12.2008. Lisäksi Etelä-Suomen alaosastolla on ollut useita omia retkiä ja muuta aktiivista toimintaa.

 

Neuvonta- ja testaustoiminta

 

Testaajien määrä on tällä hetkellä noin 40.

Testauksia oli 8 yrityssaunaa ja 11 yksityissaunaa.

 

Talous

 

Yhdistyksen tulot ovat kertyneet liittymis- ja jäsenmaksuista, suosituslaatoista ja savu-saunapaitojen myynnistä. Liittymismaksun suuruus on ollut henkilöjäseneltä 20 €. Jäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäseneltä 20 € ja ainaisjäseneltä (yritykset) 168 €. Suosituslaatan hinta on yksityiselle saunalle 50 € ja kaupalliselle saunalle 168 €. Savusaunapaitojen hinnat ovat olleet 42 € ja 12 €.

Testauksista ei peritä erillistä maksua, mutta matkustuskustannukset on tilaaja suorittanut sopimuksen mukaisesti.

Yhdistyksen menot ovat koostuneet lähinnä monistus- ja postituskuluista sekä eräiden matkojen osakompensaatioista sekä puhelin- ja internetkuluista.

  

Johtokunta


sivun alkuun