Syyskokous 2010

Kansainvälinen savusaunaklubi

Tampere                                            http://www.savusauna.fi/  

Varsinainen syyskokous

 
Aika:          6.12.2010            Paikka:       Rudolfin keidas

Sastamala   
Läsnä:osanottajaluettelo liitteenä


1.
   
Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kansainvälisen savusaunklubi ry:n puheenjohtaja Seppo Leskinen avasi kokouksen klo 13.00. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2.    Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leskinen, sihteeriksi Lassi Vuorenoja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eppu Kallio ja Olavi Poutanen

 

3.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen esittämä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että tilintarkastajia on kutsuttaman tästä eteenpäin toiminnantarkastajiksi.

4.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Käydyn keskustelun jälkeen (Jorma Markkula mussutti tiedotuksesta) toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Paananen valotti klubin taloustilannetta, joka todettiin hyväksi. Keskusteltiin rahastoinnista ja keskustelun päätteeksi tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisen suuruisena eli liittymismaksu on 22 euroa ja jäsenmaksu 21 euroa.

5.    Valitaan vuodelle 2011 johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan klubi-isännäksi

Kokous valitsi yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Seppo Leskisen


6.    Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Petri Siuro varalla Heikki Koivuniemi
ja Kari Tuukkanen varalla Aaro Sihvo.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Lassi Vuorenoja varalle Heikki Koivuniemi ja Hannu Miettinen varalle Petri Siuro.

7.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Nykyiset tilintarkastajat ovat Eila Sihvonen ja Marinka Mäkelä ja varalla Lauri Salminen ja Raimo Pihkoluoma

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eila Sihvonen ja Marinka Mäkelä ja varahenkilöiksi Lauri Salminen ja Raimo Pihkoluoma.

8.    Käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämät asiat johtokunnan lausunnon seuraamina

Näitä asioita ei ollut.

9.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi klo 13.32.05

  Vakuudeksi   Puheenjohtaja Seppo Leskinen
                                    
Sihteeri  Lassi Vuorenoja 
   

Liitteet

1)             Kokouksen osallistujalista
2)             Esityslista
3)             Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
4)             Talousarvio vuodelle 2011 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.  

Olavi Poutanen                                    Eero Kallio


ylös