Kevätkokous 2010, Vuosikertomus 2009

Kevätkokous sujui leppoisissa merkeissä Rajaportin saunakahvilassa 28.3.2010 Leskisen toimiessa puheenjohtajana ja Sauron sihteerinä.
Kokouksessa oli edustettuna 25 jäsentä.

Kokouksen jälkeen paikalla oleville tarjottiin pullakahvit ja sauna.

Vuosikertomus vuodelta 2009

  

Vuosi 2009 oli Kansainvälisen Savusauna-klubin kahdeksas kokonainen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys rekisteröitiin Tampereella Suomensaaressa pidetyssä kokouksessa 19.5.2000.

 

Jäsenistö

 

Vuoden 2009 lopussa yhdistyksellä oli 144 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.

Kertomusvuonna liittymismaksu oli 20 € ja jäsenmaksu 20 €.

 

Johtokunta ja tilintarkastajat

 

Johtokuntaan ovat kuuluneet:

 

Pentti Tuohimaa, puheenjohtaja

Seppo Leskinen , varajäsen Heikki Koivuniemi

Kari Tuukkanen, varajäsen Aaro Sihvo

Ilkka Hietaniemi, varajäsen Kari Pirhonen

Harri Kallio,  varajäsen Lauri Salminen

Pentti Hakala, varajäsen Antti Kuusisto

Jorma Sannisto, varajäsen Esko Raskila

 

Yhdistyksen ja johtokunnan sihteerinä on toiminut Jukka Sauro ja rahastonhoitajana Jorma Sannisto. Yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut Seppo Leskinen. Leskinen on toiminut lisäksi yhdistyksen huolitsijana ja koordinaattorina ja hoitanut jäsenrekisteriä. Tiedottamisesta on vastannut puheenjohtaja Tuohimaa ja nuorisoasiamiehenä on toiminut Harri Kallio. Varastonhoitajana ja mainosten hankkijana on toiminut Kari Tuukkanen. Jäsenmaksuasiat ja lehden toimittamisen on hoitanut Esko Leppäkorpi..

 

Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa ja lisäksi on pidetty kolme email-kokousta.

 

Tilintarkastajina ovat toimineet Esko Leppäkorpi ja Eila Sihvonen ja varalla Raimo Pihkoluoma ja Marinka Mäkelä.

 

Jäsen ja tiedotustoiminta

 

E-mail-jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana 12 joissa käsiteltiin yhdistyksemme tilaa ja oimintaa ja kerrottiin  tulevista tapahtumista. Klubin kotisivut löytyvät osoitteessa www.savusauna.fi

   
 

Tapahtumia

 

-          Yhdistyksen syyskokous pidettiin 13.12.2009. Paikalla oli 34 yhdistyksen jäsentä.

-          Saunarauha julistettiin 13.6.2009 Muuramen saunakylässä.

-          Osallistuttiin Ikaalisten löylynlyöjien saunafestivaaleille Ikaalisten kylpylässä.

-          Savusaunakongressi pidettiin 13.6.2009 Muuramen saunakylässä.

 

Savusaunaretket

 

Savusaunaretkiä järjestettiin 12 kertaa. Joulusauna järjestettiin Mikkolan savusaunalla syyskokouksen yhteydessä 13.12.2009. Lisäksi Etelä-Suomen alaosastolla on ollut useita omia retkiä ja muuta aktiivista toimintaa.

 

Neuvonta- ja testaustoiminta

 

Testaajien määrä on tällä hetkellä noin 30.

Testauksia oli 8 yrityssaunaa ja 9 yksityissaunaa.

 

Talous

 

Yhdistyksen tulot ovat kertyneet liittymis- ja jäsenmaksuista, suosituslaatoista ja savu-saunapaitojen myynnistä. Liittymismaksun suuruus on ollut henkilöjäseneltä 20 €. Jäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäseneltä 20 € ja ainaisjäseneltä (yritykset) 168 €. Suosituslaatan hinta on yksityiselle saunalle 50 € ja kaupalliselle saunalle 168 €. Savusaunapaitojen hinnat ovat olleet 42 € ja 12 €.

Testauksista ei peritä erillistä maksua, mutta matkustuskustannukset on tilaaja suorittanut sopimuksen mukaisesti.

Yhdistyksen menot ovat koostuneet lähinnä monistus- ja postituskuluista sekä eräiden matkojen osakompensaatioista sekä puhelin- ja internetkuluista.

  

Johtokunta                                                                               ylös