Syyskokous 2011

Kansainvälinen savusaunaklubiTamperehttp://www.savusauna.fi/  Varsinainen syyskokous Aika:          6.12.2011Paikka:       Rudolfin keidas SastamalaLäsnä:        osanottajaluettelo liitteenä

1.    Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kansainvälisen savusaunklubi ry:n puheenjohtaja Seppo Leskinen avasi kokouksen klo 12.04. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2.    Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Leskinen, sihteeriksi Lassi Vuorenoja pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jorma Sannisto ja rouva Sannisto

 

3.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hallituksen esittämä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Käydyn keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
   Eero Kallio toivoi johtokunnan toimittavan etukäteen jäsenille ennen syyskokousta toimintasuunnitelman ja budjetin. Jorma Markkulalla on tiedossa männynkaatotyö, josta männystä sitten saataisiin tehtyä pillunpäreitä jäsenten tarpeisiin.

Paananen valotti klubin taloustilannetta, joka todettiin hyväksi. Keskusteltiin rahastoinnista ja keskustelun päätteeksi tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisen suuruisena eli liittymismaksu on 22 euroa ja jäsenmaksu 21 euroa.

Käyty keskustelu oli varsin vilkasta.

5.    Valitaan vuodelle 2012 johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan klubi-isännäksi

Kokous valitsi yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Seppo Leskisen


6.    Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Harri Kallio varalla Lauri Salminen
ja Ilkka Hietaniemi varalla Kari Pirhonen

varsinaisiksi jäseniksi valittiin Harri Kallio varalla Lauri Salminen
ja Mikko Auvinen varalle Antti Kinos.

7.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Nykyiset tilintarkastajat ovat Eila Sihvonen ja Marinka Mäkelä ja varalla Lauri Salminen ja Raimo Pihkoluoma

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eila Sihvonen ja Marinka Mäkelä ja varahenkilöiksi Riku Sallinen ja Allan Vuorinen.

8.    Käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämät asiat johtokunnan lausunnon seuraamina

Näitä asioita ei ollut. Kari Kinos piti kuitenkin puheenvuoron ja toivoi johtokunnan aina järjestävän aikaa kokouksiin yleiselle keskustelulle.

9.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi klo 12.35

  Vakuudeksi   Sihteeri (nimen selvennys)  

Liitteet

1)             Kokouksen osallistujalista2)             Esityslista3)             Toimintasuunnitelma vuodelle 20114)             Talousarvio vuodelle 2011 Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.   _____________________________      ______________________________Nimen selvennys                                  Nimen selvennys